GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.13.2007

Řazení zpráv v tomto weblogu a RSS

Při zřízení weblogu věnovaného problematice GPS jsem si předsevzal soustředit a opublikovat odkazy na pozoruhodné zdroje na webu, v časopisech, případně v knihách. V posledních dvou týdnech to byla přímo sprcha článků v časopisech a něco mi říká, že to je jenom začátek. Téma GPS se stává právě v těchto dnech nebývale aktuálním. Všechny mé odborné weblogy jsou jakýmsi protokolem mých "setkání" s poznatky vztahujícími se k tématu konkrétního weblogu. Nejinak je a bude tomu i v případě weblogu věnovaného GPS. Proto, alespoň v nejbližší době, neočekávejte jiné, než časové řazení, při čemž i zde může jít o vyjímky, když se setkám se starším zdrojem, ne který jsem dříve nepřišel a přitom ho považuji za cenný. S uvedeným také souvisí, že se nové zprávy budou vystytovat v nepravidelných intervalech. Využijte proto nabídku adresy pro RSS čtečku. Je "skryta" pod červenou ikonou v levém sloupci. Čtečka Vás spolehlivě upozorní na nový obsah stránky.