GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.08.2007

GPS navigace nejen v PDA

Na webové stránce zpravodajského portálu časopisu ITSystems, (nebo přímo v 12/06 čísle časopisu IT SYSTEMS) najdete obsáhlý článek Václava Buka a Karla Heinige s názvem GPS navigace nejen v PDA.
V úvodu článku se praví:
"Navigace pomocí GPS systému je oblast, která zejména v posledních měsících doznává obrovského rozmachu. Aby taky ne, pokles cen GPS přijímačů vytváří doslova živnou půdu pro vznik nejrůznějších cenově dostupných navigačních řešení, která představují pro uživatele nejméně tak lákavý a „vysněný“ typ produktu, jakým byly před časem mobilní telefony.V následujícím článku najdete nejen informace o zajímavých novinkách na trhu, ale stručně je v něm také přiblížen samotný princip GPS navigace, současné možnosti a zařízení pro její využití. O tom, jak se vybraná řešení chovají v praxi, pojednává několik recenzí.Protože jednou z kategorií produktů, které s GPS navigací velice úzce souvisí, jsou kapesní počítače či PDA, ptali jsme se jejich výrobců, jak se snaží jít nabídkou vstříc uživatelům nadšeným tímto dnešním fenoménem. Právě dostupnost a možnosti GPS navigace ve spojení s relativně velkým a kvalitním displejem totiž mohou představovat příležitost k určitému znovuoživení obliby PDA, která v poslední době s rozmachem „chytrých telefonů“ a komunikátorů poněkud klesá."
Titulky částí článku vyjadřují dobře zaměření a přístup k tématu:
- GPS – co to je a odkud přichází?
- K čemu se dá GPS použít?
- Přístroje a software pro GPS navigaci
- Kapesní počítače ve službách navigace
- GPS navigace AyToBe od AT Computers
- S GPS navigacemi MyGuide do více zemí
- Nová verze Navicore Personal
- Navicore Personal na Nokii 770 Internet Tablet
- TomTom Navigator 6
- TomTom bude komunikovat s automobilem
- Oceněné MIO
a pod společným nadpisem: "GPS navigace v praxi" se uvádějí informace o:
- TomTom GO 700
- TomTom GO 910
- Sunnysoft NaviPack Office
- SilverGuide 5000 NAV
Adresa článku na portálu systemonline je ZDE.