GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.20.2007

GPS v "Počítači pro každého"

Jak jsem již uvedl v tomto weblogu, v posledních týdnech se tématu GPS věnuje většina časopisů s technickou, resp. počítačovou tématikou. Nyní se mezi ně zařadil i PPK a to článkem věnovaným navigačním systémům. Titulky v článku: využití GPS, jak GPS systém pracuje, typy přístrojů, jak navigaci vybrat, co GPS umí? Geocaching a GPS Graffiti, praktické zkušenosti.
Samostatné okno na stránce patří "kombajnu" E-TEN Glogiish M700 a v dalším se stručně charakterizuje GALILEO, jako evropská komnkurence GPS.