GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.09.2007

Planetární stezka v HK a GPS

Doporučuji vám podívat se na na níže uvedenou adresu. Uvidíte ukázku jednoho velmi jednoduchého a při tom užitečného použití GPS, který má slibné perspektivy. Možná se dočkáme toho, že se souřadnice místa našeho bydliště stanou běžnou součástí našich vizitek?
Z obsahu uvedené webové stránky cituji části týkající se využití GPS:
"Planetární stezka je model naší sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě. Tomuto měřítku odpovídají zároveň rozměry těles (modelů Slunce a planet) i vzdálenosti, které mezi nimi musíte ujít. Na každé zastávce najdete malou kuličku znázorňující planetu a příslušnou informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. Celková délka naučné stezky je 6,5 km. Pro orientaci vám může sloužit přiložená
mapka, tabulka anebo data pro GPS."
Data pro GPS přístroje:
"
Trasa ve formátu GDB [7 kB] pro program MapSource, který užíváme pro přenos dat do GPS přístrojů Garmin; trasu můžeme také zobrazit ve volně dostupných programech GPSMapEdit a OziExplorer. Trasu lze stáhnout i v jiných formátech: RTE [3 kB], GDB [3 kB] (zde jen 13 bodů spojených vzdušnou čarou, trasa nesleduje cesty a pěšiny), RTE [1 kB]."
Součástí stránky je i tabulka se seznamem zastávek a jejich zeměpisnými polohami v souřadném systému WGS-84. Ukázka jednoho řádku tabulky:

1 Slunce začátek před hvězdárnou N50 10 39.2 E15 50 20.5 .
Adresa stánky je:
http://www.astrohk.cz/planetarni_stezka/.