GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.11.2007

Praktické využití GPS

V první zprávě v tomto weblogu jsem uvedl, že se chci postupně zaměřovat na širší, netradiční uplatnění GPS a na systém jako takový. Hledal jsem na webu stručný text, který by tuto oblast vhodně otevřel. Jedním takovým textem může být článek autora Bergmana, publikovaný na portálu ce4you.cz. Vývoj v oblasti aplikací GPS však běží rychle a tak je třeba upozornit na skutečnost, že jde o text vystavený v prosinci 2005. Jistě společně najdeme další a snd novější texty se stejným zaměřením. Přirozeně, že přispěji i svým pojednáním.
Jaká je osnova článku Bergmana:
- Co znamená GPS
- Trocha historie
- Jak to vlastně funguje?
-- Kosmický segment
-- Řídící segment
-- Uživatelský segment
V článku autor podává stručně komentovaný výčet aplikačních oblastí GPS:
- Vojenské účely
- Zemědělství
- Letectví
- Životní prostředí
- Námořní doprava
- Záchranný systém
- Železniční doprava
- Volný čas
- Vesmírné projekty
- Pozemní doprava
- Zeměměřičství, mapování
- Čas
Líbil se mi úvod článku i jeho závěr. Dovolím si z nich citovat:
"Když jsem si před nedávnem odnášel z obchodu vysněnou krabičku ...bral jsem jako samozřejmost, že pokud se podaří připojit ji ke kapesnímu počítači, okamžitě se stanu součástí komunity lidí, kteří znají odpověď na otázku „Gde Právě Su" . ( Z úvodu )
"Z pohledu laika se dá jen těžko předpokládat, jakým směrem se bude vývoj GPS ubírat. Plány zatím sahají zhruba do roku 2030. ... dokud budou naše navigační krabičky spolehlivě přijímat a vyhodnocovat data zasílaná satelity, budeme mít jistotu, že vývoj a provoz satelitního systému je ve správných rukou. ( Ze závěru.)
Článek najdete na adrese ZDE.