GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.08.2007

Solární Evolve GPS v testu

Externi GPS přijímač Evolve disponuje zbrusu novým navigačním čipsetem MediaTek, který má ambice překonat současnou špičku Sirf Star III. Těmito slovy začíná text Jiřího Kuruce, opublikovaný v 8/07 čísle časopisu Computer. Končí slovy: "Pro automobilovou navigaci představuje Evolve GPS Bletooth současnou špičku mezi externími GPS přijímači. Vyniká rychlostí startu, excelentní výdrží a přesnostrí určení pozice. Vyznavačům Geocahingu jej však doporuči nemohu." V testu hodnotil funkci, citlivost, zpracování, výbavu a cenu a dospěl k souhrnnému hodnocení na úrovni 84 %.
Tentýž GPS přijímač byl podroben srovnávacímu testu společně s dalšími šesti přistroji. V dubnovém čísle časopisu Mobility najdete nejen výsledky testu, ale i informaci o tom jak probíhalo testování a navíc trochu teorie, přibližující význam jednotlivých hodnocených parametrů. Každopádně mne informace z obou uvedených zdrojů vedly k tomu, že jsem solární Evolve GPS přijímač, díky ochotě vedoucího plzeňského CityCompu, nejdříve vyzkoušel a následně tamtéž i zakoupil.