GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.07.2007

Úvodní zpráva

Vítám Vás na webové stránce - weblogu - věnovaném aktuální problematice - GPS. Dávám Vám za pravdu, že věnovat se na webu GPS, je již delší dobu nošením dříví do lesa - alespoň pokud jde o dnes již klasickou aplikaci GPS v automobilové dopravě. Jinak je tomu pokud jde o netradiční využití informací, které lze díky GPS získat a o poznatky týkající se systému GPS jako takového. A právě tím směrem bych chtěl obsah tohoto weblogu vést. Převážná část mých zpráv, publikovaných na této stránce, bude mít charakter stručně komentovaných odkazů na zajímavé zdroje, které se mi podaří objevit - na webu, v knihách či časopisech. A vzhledem k tomu, že na českém webu převažují - alespoň pokud jde o GPS - texty reklamní povahy, budu hledat zdroje nejen české, ale i anglické a německé. Bude záležet na každém čtenáři, jak velkou část obsahu využije, čemu věnuje pozornost a co bude ignorovat. Vzhledem k tomu, že nemohu zaručit pravidelnost v alktualizaci obsahu weblogu, nabízím možnost aplikace RSS čteček pro snadnou, automatickou signalizaci změn. Adresa pro RSS čtečky je www.akamonitor.cz/gps.xml. Bude stále k dispozici pod červenou ikonkou v levém sloupci. Pokud mi firmy či instituce, mající vztah k GPS, vyjdou vstříc nabídkou nových informací, nebo zapůjčením HW, SW či gps-map, rád se jim odvděčím umístěním Loga s odkazem na jejich portál. Uvítám dobře míněné rady a doporučení. Těším se na vaše návštěvy.