GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.24.2007

Geocaching: hra pro mozek, nohy a vaši GPS

Pokud Vás zajímá vše kolem geocachingu, nejlepší volbou pro vás bude rozsáhlý článek Marka
Lutonského,
zveřejněný na níže uvedené adrese na portálu mobilmania.cz . Text je rozdělen do
5-ti částí:
- Co to je geocaching, historie, smysl, pomůcky
- Geocaching bez GPS, mudlové, registrace, příprava
- Příprava, hledání cache, logování
- Zápis na internetu, typy cachí, travel bug a geocoin
- Premium member, zkratky, vlastní cache
Citát z úvodu článku Marka Lutonského:
"Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno najednou. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache, čtěte keš. Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigátorů GPS hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do cache vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce."
Marek Lutonský prezentuje informace o geocachingu způsobem, který vás nenechá lhostejnými a s velkou pravděpodobností zatoužíte si to alespoň vyzkoušet. Přibližuje totiž nejen techniku, principy, pravidla, ale nepřímo i atmosféru v komunitě lidí, kteří této hře "propadli". Tím, že spojuje dobrožství z hledání s přínosem v poznávání zajímavých míst, dává geocachingu smysl, který může čtenáři při studiu jiných zdrojů uniknout. Takže neváhejte a otevřete si první část článku na adrese:
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/Ar.asp?ARI=112930&CHID=1&EXPS=&EXPA=