GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.04.2007

GPS údaje v ZPS 9 - Svět počítačů

Časopis "Svět počítačů" zařadil do svého 12/07 vydání článek s názvem:
"GPS údaje v Zoner Photo Studiu 9" a s podtitulkem: Doplňte své snímky o geografické údaje.
ZPS 9 dokáže k vaším snímkům automaticky přiřadit geografické údaje o místě jejich vzniku. Stačí exportovat údaje z navigačního přístroje v některém z podporovaných formátů a program podle doby vzniku pozná, ke kterým fotografiím patří. Názvy odstavců:
- GPS a dokumentační hodnota snímků
- automatické přiřazení podle času
- ochrana propti zneužití.
Článek Vám poradí i v situaci, kdy nevlastníte GPS navigační přístroj a přesto nechcete možnost vzdát. Doplnění EXIF fotografií o přesnou lokalizaci díky GPS souřadnicím, je velké lákadlo.