GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.04.2007

Navigace GPS v deníku PRÁVO

"Vyhnete se kolonám, zaplatíte méně na pokutách za rychlost a snadněji najdete parkování". Toto je podtitulek celostránkové informace nazvané: "Další oči za volantem: navigace GPS". Článek probírá přínosy GPS pro automobilisty z ryze praktického hlediska. Pojednání zahrnuje vysvětlení RDS-TMC ( Radiový systém přenosu dat - kanál dopravních informací ) jako služby důležitých dopravních informací a jeho spolupráci nse systémem GPS.
Nadpisy v článku:
- operativní reakce
- informace pro řidiče: Radiožurnál
- bez mapy ani ránu
- jaký přístroj si vybrat.
Text obsahuje stručné hodnocení čtyř profesionálních GPS zařízení v cenovém rozpětí mezi 9.570-ti Kč a 21.690-ti Kč. Dále dva odstavce zaměřené na témata:
- varování před radary
- rychlost na hraně policejní tolerance
- kde zaprkovat.
Na závěr jsou uvedeny tři tipy na web:
- www.gps-online.cz
- www.navigovat.cz a
- www.rds-tmc.cz.