GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.23.2007

NAVIO pro iPAQ rx 4240

Článek v časopise Mobility, věnovaný výsledkům testu sedmi GPS přijímačů, byl opublikován v květnu. A právě tehdy jsem zpozorněl a začal jsem se zajímat o GPS jako takový. Nebylo to pro mne nic těžkého, vzhledem ke skutečnosti, že monitoruji 25 časopisů s ICT tématikou. K dnešnímu dni mohu říci, že nezústal žádný titul, který by se od té doby tématu GPC nevěnoval. Přesvědčit se o tom můžete právě na stránce tohoto weblogu. Číst si o GPS je zajímavé, na webu existuje nejen řada pozoruhodných textů, ale i řada prezentací a animací systému. Brzo jsem poznal, že u četby zůstat nemohu a rozhodl jsem se, že si pořídím nejdříve GPS receiver. Šlo o typ EVOLVE Solar, který ve zmíněném testu sedmi přijímačů dopadl nejlépe. SW a mapy jsem měl nejdříve instalovány na notebooku, ke kterému jsem EVOLVE připojoval přes Bluetooth. Seznámil jsem se s auto-navigací s GPS, ale stále více mne lákaly další aplikace, na prvním místě turistická navigace. Jelikož si nebyl jist, jak dlouho mi nadšení pro aplikaci GPS vydrží, zamítl jsem variantu specializovaného hardwaru a to jednak proto, že jsem s EVOLVEM velmi spokojen a také z důvodů finančních. Zakoupil jsem HP iPAQ rx 4240. Nemohu říci, že by volba byla výsledkem hluboké analýzy možných variant. Chtěl jsem PDA s malého rozměru ale s kvalitním displejem, který by nežral příliš energie, výkonný procesor, rozumnou vnitřní paměť a slot pro SD kartu, Windows Mobile 5, možnost přehrávání videa a pro komunikaci Wi-Fi a bluetooth. Měl jsem na mysli využití PDA s vhodným SW v duchu garminských turistických GPS-sek "do ruky". Než jsem se stačil důkladně porozhlédnout po jiných variantách, podařilo se mi získat na iPAQ velmi slušnou slevu a bylo rozhodnuto. Nechci si to zakřiknout, ale zatím jsem spokojen. Umí přesně to, co potřebuji, je dostatečně univerzální pro mé současné i pro mé nejbližší potřeby. Důležité je, že si přes bluetooth s EVOLVEM dobře rozumí. Do GPS map jsem příliš neinvestoval, pro své experimenty jsem si vyrobil digitální mapy sám, pomocí softwaru, který dokáže pracovat s naskenovanými mapami, které v programu vcelku úspěšně kalibruji.
Příjemným překvapením byl pro mne KUPON , vložený do krabice s iPAQ-em. Umožňil mi přístup na speciální webovou stránku HP, s nabídkou více než stovky programů pro PDA. Můj kupon byl ohodnocen 4-mi body a mohl jsem vybírat. Když jsem narazil na program NAVIO, neváhal jsem a celé své 4 body jsem utratil právě za tento produkt. Tržní cena produktu je sice pouze cca 24 USD, takže to nebyl až tak velký zisk, ale po seznámení s programem jsem usoudil, že to byla přece jenom výhra. NAVIO u nás není příliš známý, pro mne byla jeho instalace cestou k cílové variantě - k alternativě speciální ruční turistické GPS-ky, realizované na univerzílním PDA. NAVIO dokáže načíst naskenované mapy v běžných formátech a zajistit jejich snadnou kalibraci.
Pro podrobný přehled funčních možností produktu NAVIO si Vás dovoluji odkázat na webovou stránku výrobce sw. Je sice v angličtině, ale screenshoty - výřezy z obrazovky -jsou "esperantem", umožní Vám poznat produkt velmi přesně. Na portálu firmy najdete i pdf soubor s uceleným popisem NAVIO v němčině. Jakmile budu mít trochu času, sestavím malou slideshow, která Vám produkt při aplikaci na "pěší zóně" dostatečně přiblíží. Adresa stránky s informacemi je:
http://www.tinystocks.com/gps.html