GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.27.2007

Operátory a pokročilé funkce - mapy.cz.

Odpovídám na několik dotazů, týkajích se GPS funkcí na portálu www.mapy.cz:
Na níže uvedené stránce naleznete podrobnou informaci o operátorech a pokročilých funkcích, spojených s GPS, včetně jednoduchých příkladů. Lépe to říci nedokážu.
Adresa nápovědy:
http://napoveda.seznam.cz/cz/operatory-a-pokrocile-funkce.html
případně též
http://napoveda.seznam.cz/cz/ovladani-mapy.html.