GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.23.2007

Přehledně o aplikačních oblastech GPS ( ENG )

V úvodní zprávě v tomto weblogu jsem se zmínil, že budu m.j. postupně směrovat jeho obsah k méně známým aplikačním oblastem GPS. Na webu jsem našel zajímavou prezentaci, která nejdříve obsahuje krátký úvod do GPS a poté stručně charakterizuje nejdůležitější aplikační oblasti. Prezentace je v angličtině, je označena:
"Science & Technology of GPS Adapted from the Work of Steve Truby, Iowa 4-H, What is GPS?"
a najdete ji ve formátu "ppt" ( Power Point ), na adrese:
http://4h.missouri.edu/go/programs/mapping/gps1.ppt
k přímému zobrazení nebo ke stažení. Nebudete litovat!