GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.08.2007

Revoluce jménem Galileo

Měsíčně mi prochází "rukama" 25 časopisů, převážně z oblasti ICT. Za těch 11 let existence mého vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR by to byla pěkná hromada papíru. Proto provádím selekci a ukládám články týkající se témat, která mne zajímají, nebo u kterých očekávám rozvoj. Boom kolem GPS jsem zachytil na poslední chvíli, o čemž svědčí zaměření a obsah tohoto weblogu, ale ve svém archivu jsem našel řadu článků, které současný rozvoj signalizovaly. Jedním z velmi pěkně napsaných článků je pojednání z března loňského roku. V časopise PC World napsal Tomáš Přibyl článek pod názvem:
"Revoluce jménem Galileo" s podtitulkem "První satelitní navigační systém vyrazil na orbit". Text byl inspirován startem první ze dvou zkušebních družic pro evropský satelitní systém Galileo, který -podle autora - slibuje skutečnou revoluci ve využívání družicové navigace a výrazně se dotkne světa ICT. Vybírám mezititulky a název vloženého okna:
- Návrat v plné síle
- Jak to vlastně funguje
- Jízdní řád Galilea a
- Pět služeb satelitů Galileo: Open Service (OS), Commercial Service (CS), Public Regulated Service PRS), Safety of Life Service (SoL) a Search and Rescue (SAR).
Na téma Galileo od té doby vyšlo řada novějších článků, které upřesňují obsah některých tvrzení, přesto považuji návrat k článku Tomáše Přibyla za přínosný.