GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.29.2007

Sledování vozidel pomocí GPS

Další aplikační oblastí GPS je sledování vozidel. Podrobnosti sledování vozidel off-line a on-line jsou stručně vyloženy na webovém portále www.gpsweb.cz.
Cituji z úvodu pojednání o sledování vozidel:
"Sledování vozidel s využitím GPS může sloužit ke kontrole řidičů a k automatizaci administrativy spojené s provozem vozidel. Pokud k tzv. Off-Line sledování přidáme nějakou formu On-Line dálkové komunikace, lze informace o poloze vozidel využít k dispečerskému řízení jejich provozu v reálném čase a případně i k různým bezpečnostním funkcím, jako je dohledání zcizeného vozidla a ochrana posádky."
Adresa článku, ve kterém jsou stručně vyloženy základy sledování vozidel, je následující:

http://www.gpsweb.cz/dopravci/index.htm .