GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.17.2007

Fleetilla demo ( ENG )

Ukázka prostředí náhodně vybraného sledovacího GPS systému. Tato ukázka byla vybrána náhodně, bez hodnocení a bez srovnávání s jinými systémy. Jde o ucelený systém, t. zn. o komplet účelového hardware a s ním kompatibilního SW.
Z firmou nabízeného on-line dema jsem pořídil několik slajdů, z kterých jsem sestavil krátkou slideshow. Najdete ji na adrese: http://web.vsmie.cz/katolicky/fleet/.
Celé On-line demo s mluveným komentářem ( ENG ) můžete spustit na adrese:
http://66.113.178.105/fleetdemo/index.htm ( při pomalejším připojení mějte trpělivost ).
Účelem této ukázky je výlučně zjednodušené přiblížení prostředí reálného GPS sledovacího systému.