GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.06.2007

GEOSHARE - Struktura webové stránky

GPS Share System si chci vyzkoušet s podporou produktu GPS Tuner. Pár informací o systému jsem již uvedl. Nyní začínám experimentovat. Než si dovolím své zkušenosti v tomto weblogu prezentovat, nabízím alespoň pohled na strukturu sledovací webové stránky na serveru poskytovatele. Krátká slideshow sestavená z výřezů z obrazovky je vystavena na adrese www.akamonitor.cz/gpsshare/.