GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.09.2007

GPS Applications Exchange

Ve své snaze o nalezení dalších, méně známých aplikací, jsem narazil na sadu webových stránek ( malého sub-portálu ) "National Aeronautics and Space Administration", které se přímo věnují výměně informací o GPS aplikací v nejrůznějších oblastech. Na stránce si můžete vybrat přímo oblast aplikace ( z rozbalovacího seznamu), nebo také můžete vybírat podle zemí. Jsou oblasti, kde je odkazů celá řada, jiné na příspěvek teprve čekají. Pokud víte o pozoruhodné aplikaci v určité oblasti nebo v určité zemi, jste vyzváni k tomu, abyste o nich na stránkách portálu informovali. Pokud jde o záměr stránek věnovaných výměně, uvádím citát v angličtině:
"Welcome to the GPS Applications Exchange, an online information source on the diverse uses of GPS technology all over the world. GPS is a public information service used by both the public and private sectors of our global economy to improve productivity, increase safety and protect the environment. Sponsored by NASA and representatives of the GPS community the Applications Exchange includes GPS application stories that you can browse and view by application type or by country. You can also access these applications by regions using the map below. Use the pull-down menus on this page to learn about the innovative ways that GPS is being put to work. We want the GPS Applications Exchange to grow! If you know of an interesting GPS application that isn’t listed on this site, please tell us about it. We are also eager to spread the word about this valuable resource. Please tell your colleagues about the site and encourage them to submit their applications as well."
Více najdete na adrese:
http://gpshome.ssc.nasa.gov/