GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.04.2007

GPS Share System

Nedávno jsem se zajímal o aktivity Microsoftu v oblasti GPS. Při tom jsem našel seznam Microsoftem certifikovaného softwaru z oblasti GPS. Zaujal mne produkt GPS Tutor. Je na webu ke stažení a k otestování na 30 dní. Podle mých prvních zkušeností je to program, který je schopen z PDA vybaveného GPS Receiverem, udělat plnohodnotnou náhradu specializovaných turistických ručních GPS-ek. Bohatým vlastnostem GPS Tuneru se komplexně věnuji v jiné zprávě.
Nyní chci upozornit na jednu vlastnost, která mne zvláště zaujala. Producent GPS Tutoru zřidil spec. webovou stránku, která slouží zajímavému účelu. Pokud jste vlastníkem licence na produkt, můžete se na této stránce zaregistrovat. Má-li Vaše GPS-ka připojení na internet, můžete využít možnosti sdílení informací ( souřadnic ) o aktuálním místě kde se právě nacházíte s dalšími partnery, kteří jsou rovněž registrováni, mají připojení na internet a jsou ochotni si s vámi - prostřednictvím serveru výrobce -souřadnice svého místa vyměňovat. Informace o aktuálním místě partnerů se jednak zobrazují na mapě na webu, jednak se mohou zobrazit na mapě na jejich PDA-čkách. O GPS je známo, že nic nevysílají, pouze přijímají signály z družic. Ve spojení s počítačem vybaveným programem GPS Tutor a připojením na internet, mohou hrát aktivní roli ve sledovacím systému ( jak uvedeno v předchozí zprávě ).
Cituji několik informací o uvedené službě (v angličtině), tak jak jsou uvedeny na níže uvedené webové stránce výrobce GPS Tuneru:
"Overview
With GPS Share you are able to share your actual position with other users using GPS Tuner software. You can also display your parners' position on your PDA or GPS Share website. GPS
Share is very useful in situations like:
- Monitoring your car(s) (small transportation company)
- Monitoring your friends movement on a trip (hiking, driving, sailing, flying etc.)
- Playing interactive games on site
Using GPS
Share After you have purchased the GPS Tuner Software you will get a Serial Number (like:
XXXXXXXX-XXXXXXXX). Then you have to create a registration at the GPS Share site using
your Serial Number. Fill out the Registration Form Upload Maps (precalibrated in GPS Tuner): Copy the original map image file (.jpg only) and the calibration file (same name as map file with .gmi extension) to your PC and upload them into the GPS Share.
Setup your Partners:
You can select which users are able see your position. View your or your buddy's last known position on a map by selecting Online Data funcion."
Více dozvíte na adrese:
http://www.gpstuner.com/gpsshare/