GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.06.2007

Zpestřete si svoje výlety

To je název článku, kterým se k "houfu" radakcí, které se již věnují GPS, připojila redakce počítačového časopisu "Jak na počítač". Článek se věnuje zábavě a sportu současně - geocachingu. Na jedné stránce se dozvíte, populární formou podanou, informaci o tom, jak si můžete zpříjemnit své prázdninové výlety. Text je rozdělen do 3 částí: 1. Na procházku si přibalte GPSku, 2. Cestou necestou, 3.  Nebuďte "mudla". ( Tato zpráva byla publikována přes e-mail.)