GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.16.2007

GPS a Car-2-Car

V deníku PRÁVO 16.8.07 je opublikován článek s názvem "Inteligentní auto není hudba budoucnosti". Konzorcium výrobců automobilů vyvíjí varovný a informační systém C2C. C2C kombinuje existující sledované a nabízené údaje s trojicí technologií - pozičního systému GPS, bezdrátového přenosu dat a počítače. GPS monitoruje pozici auta, počítač ji srovnává s mapou a kombinuje s okamžitými údaji o rychlosti, stavu vozovky, zapnutí světel či úrovní sešlápnutí pedálu. Wi-Fi bezdrátový přenos dat vysílá a přijímá balíky těchto dat od ostatních aut , jež se tak stávají přechodnou součástí ad-hoc sítě. ( Volný citát z PRÁVA ). Jde o další ukázku širokých možností využití GPS.