GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.26.2007

Infrastruktura systému Galileo

Struktura článku opublikovaného v č. 7-8/07 měsíčníku Professional Computing:
- Proč nestačí GPS
- Architektura systému Galileo
- Struktura globálního subsystému
- Struktura hardwaru Galileo
- Vnitřní vybavení družice
- Podíl účasti ČR na projektu
Článek zahrnuje obrázky:
- Prognóza podílu na využití aplikací Galileo v různých oblastech průmyslu a dopravy
- Princip sestavení soustavy algebraických rovnic pro výpočet souřadnic polohy v kartézské souřadné soustavě
- Zjednodušená struktura systému Galileo
- Soustava aktivních a záložních družic systému Galileo na oběžných drahách
- Blokové schéma experimentálního navigačního přijímače vyvinutého na katedře radioelektroniky ČVUT FEL
- Simulovaná fotografie satelitu Galileo na oběžné dráze
- Rozdělen í komunikačních pásem pro navigační komunikaci
- Využití satelitní navigace pro řízení železničního hnacího vozidle