GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.12.2008

Kam se ubírá trh s navigacemi?

V únorovém čísle časopisu Computer Business najdete obsáhlý článek, který na třech stránkách pojednává o vývoj trhu GPS v roce 2007 a o výhledu na rok 2008. Pokrývá výrobce zařízení, výrobce map, sleduje vývoj zájmu o GPS podle struktury navigačních přístrojů, atd. Článek je užitečným zdrojem poznatků nejen pro prodejce GPS, ale i jejich zákazníky. Autorem článku je Tomáš Punar. Je to téměř neuvěřitelné, kam se trh s GPS dostal za krátkou dobu od května loňského roku, kdy jsem zřídil tento weblog. Více se o zaměření časopisu Computer business můžete dozvědět v rubrice MONITORING časopisů na adrese: www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
Nepřehlédněte existenci sesterského weblogu, věnovaného satelitním digitálním TV tunerům, který najdete na adrese: www.akamonitor.cz/satdigituner.htm.
Obsah obou weblogu se prolíná.